Siêu bão đỏ Bavi mạnh nhất trong 70 năm đã đổ bộ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc