Sina rời bỏ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, báo trước một làn sóng hủy niêm yết của các công ty Trung Quốc