Sinh viên đại học Trung Quốc bị tạm giam và bị dọa đuổi học vì gỡ bỏ bích chương tuyên truyền