Số ca Covid-19 mới ở Hàn Quốc cao nhất trong gần 4 tháng qua