Số người thiệt mạng do lũ lụt ở Trung Quốc đã tăng lên 302, các cuộc điều tra bị giới hạn