Sở Y tế Florida: CDC tính sai số ca COVID của tiểu bang