Soái hạm Hoa Kỳ đến Việt Nam, ở Cảng Cam Ranh trong 5 ngày