Sống với tâm hồn trong sáng: Bài học từ câu chuyện dân gian Ý