S&P 500 tăng lên mức cao kỷ lục, xóa sạch tất cả tổn thất do virus Trung Cộng