Sri Lanka trả lại Anh 21 container rác thải độc hại nhập trái phép