Sự can thiệp ngày càng mạnh mẽ của ĐCSTQ vào cuộc bầu cử sắp tới ở Đài Loan

Các nhà phân tích cho biết, chính quyền cộng sản Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vào ngày 13/01 tới đây.