Sự cố tại Trung tâm phóng tàu vũ trụ Trung Quốc khiến 6 người bị thương nghiêm trọng