Giải trí đích thực sẽ mang lại cho chúng ta sự an yên