Ý kiến bình luận: Sự hiểu sai về lịch sử Trung Quốc của TT Biden có thể ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc