Sự sụp đổ của Trung Quốc có theo cách của Nhật Bản những năm 80? (Phần 2)

Với tình trạng nợ ở cả khu vực nhà nước và tư nhân so với GDP lớn nhất thế giới, mộ t mô hình quản trị quốc gia dựa trên những giá trị phản nhân…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC