Sự thật vụ đột kích của FBI vào tư dinh của TT Trump

Và để làm sáng tỏ những gì thực sự xảy ra vào ngày hôm đó, tôi đã có cơ hội nói chuyện với một trong những luật sư của Tổng thống Trump, cô Christina Bobb.…