Sự thiếu hụt vi mạch bán dẫn toàn cầu làm nổi bật việc cần phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng Hoa Kỳ