Sự uy hiếp từ Trung Quốc vượt xa Nga, Hoa Kỳ kêu gọi đồng minh cùng chống ĐCSTQ