Sự vắng mặt của một vị tướng trong cơ quan quân sự cao nhất của ĐCSTQ càng làm tăng thêm suy đoán về cuộc thanh trừng

Một nửa số thành viên Quân ủy Trung ương của chính quyền cộng sản đã ‘biến mất’