Tác động môi trường thực sự của xe điện

Chính phủ Tổng thống Biden đang tìm cách loại bỏ dần các loại xe cộ thông thường chạy bằng xăng, với mục tiêu chuyển đất nước sang sử dụng xe điện. Thậm chí, một số tiểu bang, chẳng hạn như California, còn đang nỗ lực để bắt buộc tất cả các loại xe hơi mới bán ra sẽ sớm phải chạy bằng điện. Chúng tôi được biết là điều này được thực hiện vì môi trường. Tuy nhiên, điều nằm ngoài các cuộc thảo luận chính là tác hại lớn đến môi trường do xe điện gây ra. Trong tập này, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này.