Tác phẩm của danh họa thời Nguyên – bức tranh cổ Trung Quốc đắt giá nhất trong lịch sử hiện đại