Tác phẩm điêu khắc ‘virus Trung Cộng’ ở California bị phá hủy, FBI can thiệp