Tại Hàn Quốc: Samsung ngừng bán chip cho Huawei từ ngày 15/9