Tài liệu bị rò rỉ: Trung Quốc chế tạo các phương tiện bay hiệu ứng mặt đất để bảo vệ các yêu sách ở Biển Đông