Tài liệu liên quan đến cáo buộc TT Trump thông đồng với Nga sớm được giải mật