Tài liệu: Quân đội Hoa Kỳ đang chế tạo vũ khí để đối phó với Trung Quốc và Nga trong không gian

Theo tài liệu, năng lực điện tử được nâng cấp là một phần quan trọng trong chiến lược của Hoa Kỳ nhằm ứng phó với “những địch thủ xảo quyệt”