Tài liệu quốc phòng Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc đang tiến tới ‘quân đội đẳng cấp thế giới’