Tài liệu rò rỉ: Bắc Kinh lo lắng Triều Tiên không vâng lời sau vụ thử bom H đầu tiên