Tài liệu rò rỉ: Bắc Kinh tiếp tục vung tiền để chiêu dụ nhân tài phương Tây