Tài liệu rò rỉ: Các nhà lãnh đạo chóp bu Trung Cộng đã bí mật đưa ra chỉ thị khi virus mới bùng phát