Tài liệu rò rỉ hé lộ cách thức ĐCSTQ sử dụng ứng dụng của ByteDance để tuyên truyền