Tại Mỹ, TT Trump dự kiến sẽ tiết lộ ‘bước đột phá trị liệu’ Covid-19