Tài sản của các tỷ phú thế giới tăng kỷ lục trong đại dịch