Tại sao giới trẻ Trung Quốc thích ‘văn hóa khen ngợi’ của Mỹ