Tại sao không nên mặc quần legging và cởi giày trên phi cơ?