Tại sao Mỹ một mực muốn đàm phán với Trung Quốc sau vụ xâm nhập bằng khinh khí cầu?