Tại sao nhiều tỷ phú không dùng tiền làm từ thiện, câu trả lời không thể tuyệt vời hơn