Tại sao nước có thể dập tắt lửa? Chuyên gia giải thích nguyên lý dùng nước để chữa cháy