Tại sao ông Tập Cận Bình yêu cầu Trung Cộng hạ giọng đối với chính sách đối ngoại hung hăng