Tại sao ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel?