Tại sao tình trạng bất ổn của Kazakhstan sẽ gây chấn động toàn cầu