Tại sao TT Trump cân nhắc trừng phạt SMIC? Một báo cáo rúng động Washington