Thụy Sỹ: Virus corona chuyển hướng tấn công người dưới 40 tuổi