Taliban kêu gọi phụ nữ ở nhà, nói chưa bao giờ được ‘huấn luyện’ cách tôn trọng phụ nữ