Taliban: Trung Quốc là ‘đối tác chính của chúng tôi’