Tầm bắn hỏa tiễn loại mới của Nhật có thể vươn tới Bắc Kinh, Bình Nhưỡng