Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Tám buổi diễn của Shen Yun tại thành phố Nantes bán hết vé trong vòng sáu ngày