Tắm thường xuyên có hại cho sức khỏe không? Bao lâu tắm một lần mới là tốt nhất?