Tân chiến lược đổi mới do nhà nước dẫn dắt của ông Tập có thể là một thảm họa cho Trung Quốc