Tân Cương dịch bùng nghiêm trọng, thông tin bị phong toả ngặt nghèo